Kurowski Group Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert


Dostawa stanowiska do mycia z obiegiem zamkniętym

Zapytanie_ofertowe_stanowisko_do_mycia

Zawiadomienie o wyborze

OGŁOSZONY: 18.09.2017r.
STATUS: zakończony

 

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na stanowisko do mycia z obiegiem zamkniętym firmą dostarczającą urządzenie i wyłonioną wśród ofert jest firma PRO-WEST SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy.