Staże i praktyki

Działamy w dynamicznym środowisku biznesowym, które wymaga od nas pełnego zaangażowania w realizację projektów oraz nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Jesteśmy jednak świadomi, że aby się rozwijać indywidualnie oraz jako firma, musimy dzielić się wiedzą oraz know-how. Naszą pracę można poznać poprzez odbycie stażów lub praktyk w dowolnych działach firmy, np. marketingu, handlu lub obsłudze projektów oraz w działach technologiczno-produkcyjnych.

Praktyki i staże w Grupie Kurowski to możliwość:

  • poznania organizacji o szerokim spektrum działalności,
  • wzbogacenie wiedzy teoretycznej o doświadczenie zawodowe,
  • zdobycie nowych, unikalnych i praktycznych umiejętności,
  • rozpoczęcia kariery w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem stażu lub praktyki, prześlij swoje zgłoszenie na: rekrutacja@kurowskigroup.pl