Złocenie

Najbardziej klasyczne uszlachetnienie galwaniczne to złocenie. Zabieg podnosi wartość zarówno estetyczną jak i materialną medalu lub monety.