Rutenowanie wybiórcze

Ruten podobnie jak złoto może zostać nałożony na wybrany obszar monety uwydatniając tym samym najciekawsze elementy reliefu.