Rutenowanie odwrotne

Rutenowanie wybiórcze polegające na odwróceniu klasycznego wykonania tej techniki.