Cele projektu:

Głównym celem projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Kurowski Group sp. z o.o. oraz jego wyposażenie w celu przeprowadzenia badań nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystaniem w branży numizmatycznej i inwestycyjnej.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą prace B+R zmierzające do opracowania innowacyjnej technologii, dzięki której nastąpi optymalizacja przyszłych procesów, które następnie zostaną wdrożone w fazie produkcyjnej oraz wpłyną na dobór odpowiednich parametrów maszyn i urządzeń technologicznych, a także właściwych komponentów do stworzenia innowacyjnych opakowań. Rezultaty przeprowadzonych prac B+R będą stanowiły innowację w skali międzynarodowej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 986 790,00 PLN.
Kwota kosztów kwalifikowanych: 5 680 317,07 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania: 2 556 142,68 PLN.

 


×

Aplikuj

Prześlij swoje CV

Dołącz swoje CV (pdf, doc, docx, odt):