Centrum Badawczo Rozwojowe

Kurowski Group Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,
pt. „Utworzenie CBR Kurowski Group w celu prowadzenia B+R nad opakowaniami
zabezpieczającymi produkty wykonane z metali szlachetnych”
Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Kurowski
Group sp. z o.o. oraz wyposażenie go w niezbędne maszyny i urządzenia w celu przeprowadzenia
badań i opracowanie technologii wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane
z metali szlachetnych. Technologia będzie umożliwiać identyfikację autentyczności zawartości
opakowań w celu wykorzystania jej w branży numizmatycznej i inwestycyjnej. Wskutek tych badań
zostanie opracowana innowacja produktowa w postaci ww. opakowań zabezpieczających.
Zaplanowane prace badawczo – rozwojowe mają na celu:

  • opracowanie koncepcji opakowań,
  • wykonanie badań w zakresie stworzenia systemu oprogramowania i odczytu chipa,
  • wykonanie badań w zakresie opracowania i stworzenia systemu „elektronicznego odcisku palca”.

Wyniki powyższych prac badawczo – rozwojowych przyczynią się do optymalizacji
przyszłych procesów, które następnie zostaną wdrożone w fazie produkcyjnej. Zmiany te wpłyną
na dobór odpowiednich parametrów maszyn i urządzeń technologicznych, a także właściwych
komponentów, potrzebnych do stworzenia innowacyjnych opakowań.
Wartość projektu to: 6 986 790,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE to: 2 556 142,68 zł

 

Zamówienia publiczne